پنج شنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳

آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی و دکتری مطالعات ترجمه

منابع پیشنهادی دکتر دلفروز

 • رتبه ۲ کنکور دکتری مطالعات ترجمه در دانشگاه اصفهان در کنکور ۱۳۹۱
 • فارغ التحصیل سال ۱۳۹۷ مقطع دکتری ترجمه از دانشگاه اصفهان 
 • رتبه ۱۲ کنکور کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی در کنکور سال ۱۳۸۶
 • فارغ التحصیل سال ۱۳۸۸ مقطع کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان
 • استاد مدعو دروس تخصصی مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه کاشان
 • مترجم رسمی قوه قضاییه

کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه برگزاری

دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی و

دکتری مطالعات ترجمه

ا

رسال پیام در تلگرام

۰۹۱۳۵۷۱۰۰۷۳

s.delforouz@gmail.com

نشانی دفتر: اصفهان، خیابان هزارجریب، جنب کوی امام، خیابان شهید خسروپور، فرعی یک، پلاک ۲۲


Recommended Sources for MA in Translation Studies

Primary Resources

 1. Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies
 2. مبانی نظری ترجمه، مدرسان شریف
 3. Yule, George. The Study of Language
 4. Keshavarz, Mohammad Hossein. Contrastive Analysis and Error Analysis.
 5. تجویدی، غلامرضا. واژه شناسی انگلیسی
 6. Manafi Anari, Salar. An Approach to English Translation of Islamic Texts I & II.

Supplementary Resources

 1. Hatim, Basil and Jeremy Munday. Translation: An Advanced Resource Book
 2. Fromkin, Victoria and Robert Rodman. An Introduction to Language
 3. Zia’Hosseini, Mohammad. Contrastive and Error Analysis

Vocabulary

 1. ۱۱۰۰ Words
 2. ۸۰۰ GRE Words
 3. Word Power
 4. Vocabulary for College Bound Students
 5. ۶۰۱ Words

Grammar

 1. Grammar Digest

      Recommended Sources for PhD in Translation Studies
دروس در سطح کارشناسی روش تدریس Celce-Murcia, M. (Ed). (2001). Teaching English as a Foreign Language. (Third Edition). Boston: Heinle and Heinle.
Brown, H. D. (2001). Teaching by Principles: An Interaction Approach to Language Pedagogy. (Second Edition). New York: Longman Inc.
Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. (Second Edition). Oxford: Oxford University Press.
زبان شناسی Fromkin, V., Rodman, R., Hyams, N. (2007). An introduction to Language. New York, Thomson Wordsworth.
Cook, G. (114009). Discourse. Hong Kong: Oxford University Press.
Richards, J. C., Schmidt, R. (2002). Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. Essex: Pearson Education
دروس در سطح کارشناسی ارشد روش تحقیق در ترجمه The MAP: A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies, by Jenny Williams & Andrew Chesterman
Research Methodologies in Translation Studies, by Gabriela Saldanha & Sharon O’Brien
Researching Translation and Interpreting. Edited by Claudia V. Angelelli & Brian James Baer
نظریه های ترجمه Venuti, L. Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity, Ideology. London: Routledge.
Kuhiwczak, P. & Littau, K. (2007). A Companion to Translation Studies. Wiley.
Tymoczko, M. & Gentzler, E. (2000). Translation and Power. Amherst & Boston: University of Massachusetts Press.
نقد ترجمه Translation Quality Assessment: Past and Present. Juliane House
Developing Translation Competence. Edited by Christina Schaffner & Beverly Adab (Part III Only)
Different Methods of evaluating Student Translations: The Question of Validity, by Christopher Waddington
فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه Translation, Power and Subversion. Edited by Roman Alvarez & Monday. Carmen-Africa Vidal. UK: Multilingual Matters Ltd, 114006.
Constructing Cultures. Edited Susan Bassett & Andrew Lefevere. UK: Multilingual Matters Ltd, 114009.
Apropos of Ideology. Edited by Maria Calzada Perez. London; Routledge, 2014.
 Sociological Turn in Translation Studies & Interpreting. Edited by Claudia V. Angelelli. Amsterdam: John Benjamins, 2014.

***منابع با اهمیت تر در هر دسته bold شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *